Mobilne Koło Naukowe czyli Brygada Antyszrotówkowa - nasz projekt został wybrany 17.07.2019 03:27 (UTC)
   
 

Tytuł projektu: Mobilne Koło Naukowe czyli Brygada Antyszrotówkowa
Realizowany przez: Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS przy ZS w Korfantowie
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Jolanta Flakowska
Cel: Uratowanie przed zagladą kasztanowców w Korfantowie, a możliwe, że także w powiecie nyskim jest konkretnym efektem środowiskowym. Jednak nadrzędnym celem jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w niekonwencjonalny, pozaszkolny sposób, poszerzanie wiedzy dendrologicznej, entomologicznej i parazytologicznej, nabywanie umiejetności pracy z dużymi grupami ludzi, zdobywanie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia pokazów multimedialnych, zdobywania i pogłębiania umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym, prowadzenia działań marketingowych, nabycia zdolności autoprezentacji.
Odbiorcy projektu: Odbiorcami projektu są wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Korfantowie oraz mieszkańcy Gminy Korfantów i powiatu nyskiego. Bezpośrednio w projekt zaangażowana będzie trzydziestoosobowa grupa mlodzieży - uczniowie kl II i III Gimnazjum. Bezpośrednio zaangazowani będą także nauczyciele biologii, chemii, informatyk, polonista, skarbnik KSO EKWANS, pracownik UM w Korfantowie.
Streszczenie projektu/ Opis działań: Projekt ma za zadanie przede wszystkim kontynuować działania wyrównujące szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z gminy Korfantów. Dzięki dotacji otrzymanej z środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności młodzież Zespołu Szkół w Korfantowie realizowała program mający na celu ratowanie okazów kasztanowca białego na terenie swojego miasta. Wszystkie podjęte działania, zdobyta wiedza i umiejętności pozwoliły młodzieży uwierzyć w siebie, swoje możliwości, wyjść z kręgu powszechnej niechęci i niewiary w realizację marzeń i planów. Grantobiorcy przekonali się, że zdobycie środków na działania jest możliwe, a ich dokonania znajdują uznanie w środowisku. Ratowanie zagrożonych inwazją szrotówka kasztanowców nie jest działaniem jednosezonowym. Zgromadzona bogata wiedza na temat szkodnika sprawiła, że młodzież chce rozszerzyć swoje działania i podjąć działalność naukowo-edukacyjną skierowaną już nie tylko do mieszkańców gminy, ale także do mieszkańców powiatu nyskiego. Mobilne Koło Naukowe czyli Brygada Antyszrotówkowa stawia sobie za zadanie nakłonienie do ratowania kasztanowców w całym powiecie, jako że ratowanie pojedynczych okazów drzew ma sens dopiero wtedy kiedy na otaczającym terenie także likwiduje się szkodnika. By do tego doszło mieszkańcy powiatu nyskiego muszą uzyskać pełną wiedzę dendrologiczną na temat atakowanych drzew oraz entomologiczną i parazytologiczną na temat szkodnika. Cykl fachowo przygotowanych pokazów, dzięki wiedzy już zdobytej oraz dzięki planowanym wyjazdom do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach oraz na warsztaty na Uniwersytecie Wrocławskim pozwoli uzmysłowić mieszkańcom powiatu nyskiego skalę problemu i zachęcić do pomocy w realizacji projektu. Spotkania w terenie wzbogacą konkursy tematyczne z nagrodami.
Budżet projektu: 26 000 zł
Dotacja: 15 500 zł
Rocznik: RS 2007
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Tekst cytowany za stroną:
www.rownacszanse.pl

 
  MAPA STRONY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PARTNERZY


Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

  Reklama
  PROGRAMY
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=